Wednesday, March 28, 2007

ပစၥႏၱရစ္ (သိပၸံေမာင္ဝ)

တေပကုလား ဆိုေသာ အမည္သည္ ဆန္း၏။ ယင္းကား ေမာင္လူေအး၏ နယ္ အတြင္းရွိ တံငါ ရြာကေလး တရြာ၏ အမည္ ျဖစ္ေလသည္။ တေပ ကုလားရြာသာ မဟုတ္။ တေပ ကုလားအင္း ဟူ၍လည္း ရွိေသး၏ ။ တေပ ကုလားကြင္း ဟူ၍လည္း ရွိေသး၏ ။ တေပ ကုလားေခ်ာင္း ဟူ၍လည္း ရွိေသး၏ ။ တေပ ကုလား အင္းကို အေၾကာင္းျပဳ တေပ ကုလားရြာ ဟူ၍ပင္ ေခၚဆို သေလာ။ တေပ ကုလားရြာကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ တေပ ကုလားေခ်ာင္း၊ တေပ ကုလားအင္း၊ တေပ ကုလားကြင္း ဟူ၍ပင္ ေခၚဆို သေလာ မည္သူမွ် မေျပာႏိုင္။
တေပ ကုလား ရြာသား တို႕အား ေမးေသာ အခါကား ေရွးပေဝသဏီ ကပင္ ရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾက ဆိုၾက ကုန္၏ ။ ကမၻာဦး အခါကပင္ ဆင္းသက္ ေပၚေပါက္ လာသည္ ဟူ၍မ်ား ထင္မွတ္ ေနၾက ေလေရာ့ သလား။ တေပ ကုလား ဆိုေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္ မည္သို႕ နည္းဟု ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေမးေလ့ ရွိသူ တို႕က ေမးေကာင္း ေမးၾက ေပလိမ့္မည္။ ရြာတြင္ အသက္အႀကီးဆံုး အဘိုးႀကီး ဦးေနာက္တိုးအား ေမးၾကည့္ေသာ အခါ 'တေပ ကုလား' ဆိုေသာ စကားမွာ 'တေပ ကုလား' ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ရေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပ ေလသည္။ ယင္း၏ စကားကို ယံုမွားဖြယ္ မရွိ။ ဦးေနာက္တိုးကား အသက္ ၈၅ ႏွစ္ပင္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးမီ ေနာက္မီ အဘိုးႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ အခ်ဳိ႕ အေတြးေကာင္းေသာ သူတို႕က မူကား တေပကုလား ဆိုသည္မွာ တေပခန္႕ ရွိေသာ ကုလားပုေလး တေယာက္က စတင္ တည္ေထာင္၍ ထားခဲ့ေသာ ရြာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တေပကုလား ရြာဟု အမည္ တြင္ေၾကာင္း ေတြးေတာေကာင္း ေတြးေတာ ၾကေပ လိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ဦးေနာက္တိုး ေပးေသာ အဓိပၸာယ္ေလာက္ မႀကိဳက္။
တေပကုလား ဆိုေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္း ၿပီးသည္၏ အျခားမဲ့၌ တေပကုလား ဟူေသာ အၾကင္ တံငါ ရြာကေလး၏ တည္ရာ အေျခႏွင့္ သာယာပံုကို ေရးသား ဦးအံ့။ ယင္း ရြာကေလးကား အလြန္ ေနာက္က်ိ၍ ရႊံ႕အတိ ၿပီးေသာ တေပကုလား ေခ်ာင္းကေလး၏ ေဘးတြင္ တည္ရွိ ေလသည္။ ဤ ေခ်ာင္းကေလးမွ တပါး အျခား ေဘးပတ္လည္တြင္ ကြင္းျပင္ လဟာႀကီ္းျဖင့္ ၿခံရံလ်က္ တရြာလံုးတြင္ ကုကၠိဳပင္ သံုး ေလးပင္ အျပင္ အျခား အပင္ ဟူ၍ မရွိ။ ကြင္းေခါင္ေခါင္ ႀကီးတြင္ တည္ထားေသာ ရြာကေလးတည္း။ ေႏြဥတုတြင္ ပူျပင္း လိုက္သည္မွာ ေျပာစရာ မရွိ။ ရြာထိပ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝန ေက်ာင္းတေက်ာင္း ရွိ၏။ အင္းသားမ်ား ေသခါနီး ဆည္းကပ္ရာ ေက်ာင္း ေပတည္း။ ရြာေတာင္ဘက္ စြန္းတြင္ ဦးဖိုးထြန္း တူးထားေသာ ေရကန္ တကန္ ရွိေလသည္။ ရြာသားတို႕ ေသာက္ေရ ခပ္ယူ ရာတည္း။ ထို ေရကန္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ အႏၱရာယ္ကင္း ကိုးေတာင္ျပည့္ ဘုရား၊ ကြင္းေခါင္ေခါင္တြင္။
ရြာတြင္ အိမ္ေျခကား သံုး ေလးဆယ္ခန္႕။ သက္ငယ္မိုး၊ ဝါးကပ္ကာ၊ ဝါးျခမ္းခင္း၊ ဝါးတိုင္ ေတြႏွင့္ အိမ္မ်ားသာ။ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ က်ယ္က်ယ္ ေဆာက္ကာ ထားေသာ အိမ္ကား နတိၱ။ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ဟူ၍ကား မရွိ။ တအိမ္လွ်င္ အလြန္ဆံုး ေငြ ၁၀ က်ပ္ခန္႕ တန္၏။ သို႕ေသာ္ အင္းခံဝန္ ေပးၾကေသာ အခါ ငါးရာ တန္သည္ဟု က်မ္းကိုင္ကာ ဆိုၾက ေလသည္။ အိမ္ေအာက္ မ်ားတြင္ ဝက္ေတြ၊ ၾကက္ေတြ၊ ဘဲေတြ အႏွံ႕အျပား လၿတ္၍ ထားေလသည္။ ဆူဆူညံညံႏွင့္။ အိမ္ေရွ႕ အိမ္ေနာက္ေဖး အိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားတြင္ ငါးပိ အိုးေတြ၊ ငံျပာရည္ အိုးေတြ အနႏၩႏွင့္။ နံလိုက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း။ သင္းတို႕ ရြာသားေတြ ဘယ္လို ေနၾကသည္ မသိ။ ေရာဂါလည္း မရ။ ဒုကၡလည္း မျဖစ္။ တရြာ လံုးတြင္ အိမ္သာ တလံုးမွ် မရွိ။ တကယ့္ ရြာသားေတြ။
ရြာလမ္းကား က်ယ္ပါ၏ ။ ေႏြအခါတြင္ ဖုန္ တေထာင္းေထာင္း။ မိုး အခါတြင္ ေရျမဳပ္။ လမ္းခ်ည္းသာ ေရျမဳပ္သည္ မဟုတ္။ အိမ္မ်ားလည္း ေရျမဳပ္၏။ ရြာသားမ်ား အိမ္အေပၚ ထပ္တြင္ တက္၍ ေနၾက ေလသည္။ ၾကက္လည္း သည္မွာ၊ ေခြးလည္း သည္မွာ၊ ဝက္လည္း သည္မွာ၊ ဘဲလည္း သည္မွာ၊ ေၾကာင္လည္း သည္မွာ၊ ေတာ္ေတာ္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္း၏။ အိမ္လည္း သည္မွာ၊ စားလည္း သည္မွာ ၊ ထမင္းဟင္း ခ်က္လည္း သည္မွာ။ က်န္းမာေရး ဆရာမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာ တခု ရၿပီ။ မိုးတြင္း အခါတြင္ ေျမြေပြးေတြ ေပါလိုက္ သည္မွာ ေျပာစရာ မရွိ။ ဝါေခါင္လ အတြင္းက ေမာင္းဖိုးေသာင္ ဇနီး အေပၚထပ္တြင္ အိပ္ေနခိုက္ ေျမြေပြး ခဲ၍ ေသရွာ ေလၿပီ။
ဤမွ်ႏွင့္ တေပကုလား ရြာကေလး၏ သာယာပံု အေၾကာင္း သိေလာက္ ၿပီထင့္။ ရြာသား ရြာသူတို႕ အေၾကာင္း ေရးသား ပါရ ေစဦး။ တရြာလံုး ေရႏွင့္ အသက္ေမြး သူခ်ည္း။ ရြာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အင္းေပါင္း ေျခာက္အင္းခန္႕ ရွိ၏။ ယင္းအင္း တို႕တြင္ ရွိေသာ ငါးမ်ား အေပၚ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မင္းလုပ္၍ ေနၾကေသာ အင္းသားႀကီးကား ေျခာက္ေယာက္ ခန္႕ပင္ ရွိေလသည္။ တေပကုလား သူႀကီး ဦးေငြလွလည္း တေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္၏။ ထို အင္းသားႀကီး ေျခာက္ေယာက္ တို႕မွ အပ ျဖစ္ေသာ အျခား ရြာသား တို႕ကား အခ်ခံ အင္းသား ကေလးမ်ားႏွင့္ အင္းကူလီ မ်ားသာတည္း။
လယ္သမား ဟူ၍ ေအာင္ေဖႏွင့္ ဦးဖိုးဆင္တို႕ ႏွစ္ေယာက္သာ ရွိေလသည္။ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ကား တရြာ လံုးႏွင့္ မသင့္။ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တရြာလံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ေဖ တို႕တြင္ အနည္းငယ္မွ် ေၾကာက္စိတ္ မရွိ။ ေအာင္ေဖ သတင္း ေပးခ်က္ အရ ယစ္မ်ဳိး အရာရွိ ဦးဘေမာ္ ဗိုက္ပူႀကီး ရြာသို႕ တိတ္တဆိတ္ လာ၍ ေမႊေႏွာက္ သြားေလသည္။ သူႀကီးသား ေမာင္ျပား လက္ထဲမွ ဘိန္း ငါးက်ပ္သား မိ၏ ။ သူႀကီး၏တူ ထြန္းတင္၏ အိမ္မွ ခ်က္အရက္ ေျခာက္ပုလင္း မိေလသည္။ ဒဏ္ေငြ ၇၅ က်ပ္စီ အရိုက္ ခံၾက ရ၏ ။ ေမာင္ျပားႏွင့္ ထြန္းတင္ တို႕မွာ အခဲ မေက်ၾက။ သူႀကီးမင္း ဦးေငြလွ မွာလည္း ေအာင္ေဖ့ အေပၚတြင္ အခ်က္ ရွာလ်က္ ေနေလ ေတာ့သည္။
ေအာင္ေဖ မွာလည္း ေခါင္းမာသူ တေယာက္ ျဖစ္၏။ လူခြန္ကို မေဆာင္။ ကတ္ဖဲ့ လုပ္၍ ေနေလသည္။ သူႀကီးမင္း၏ အခ်က္ ေပၚၿပီ။ ၿမိဳ႕ပိုင္ မင္းထံ တိတ္တဆိတ္ သြား၍ ဝရမ္းစာ တေစာင္ ထုတ္ခဲ့ ေလသည္။ ည တိတ္တဆိတ္ ေအာင္ေဖ၏ အိမ္ကို ဝိုင္း၍ ေအာင္ေဖကို ဖမ္းၾက ကုန္၏ ။ ေအာင္ေဖလည္း မေျပးသာ။ အဖမ္း ခံရ ရွာ၏။ သူႀကီးမင္းလည္း ဝရမ္းစာကို ျပၿပီးလွ်င္ ေအာင္ေဖအား လက္ထိတ္ ခတ္ေလ ေတာ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ မီးတုတ္ ေတြႏွင့္ ရြာလယ္ေကာင္တြင္ ေလွ်ာက္၍ ျပေလသည္။ တရြာလံုး တအုန္းအုန္းႏွင့္ ေန၏။
ေအာင္ေဖ၏ အရွက္ကား ဆိုစရာ မရွိၿပီ။ သူ၏ မယားက ေနာက္တေန႕တြင္ လူခြန္ ငါးက်ပ္ႏွင့္ စရိတ္ ငါးက်ပ္၊ ေပါင္း ေငြတဆယ္ ေဆာင္ေတာ့မွ ေအာင္ေဖအား ရြာသူႀကီးမင္း လၿတ္လိုက္ ေလေတာ့သည္။ မိမိ၏ တပည့္ကို အရွက္ခြဲ ေသာေၾကာင့္ ဦးဖိုးဆင္မွာ အသည္း နာလ်က္ ေန၏။ တေန႕ေသာ္ ပုလိပ္ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သကာလ ဆယ္အိမ္ေခါင္း ဖိုးထင္တို႕ အိမ္တြင္ ဖဲဝိုင္းကို ဖမ္း၏။ ဖိုးထင္ကား ေအာင္ေဖအား သူႀကီး ဖမ္းစဥ္က ေရွ႕ေဆာင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဖဲဝိုင္း ဖမ္းရာတြင္ အင္းသားႀကီး ထြန္းစိန္၊ အင္းလက္ေထာက္ အခ်ခံ စိန္ဘိုး၊ သူႀကီးကေတာ္ ေဒၚရု၏တူ ေမာင္ေအာင္ တို႕လည္း အဖမ္း ခံၾက ရေလသည္။
တရားသူႀကီးက တေယာက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ အစိတ္စီ ရိုက္လိုက္ ေလသည္။ ဤ အမႈအတြက္ ဦးဖိုးဆင္ အေပၚ၌ သူႀကီးမင္း စိတ္ခု ျပန္ေလၿပီ။ အခ်က္ကို ရွာျပန္၏။ ဦးဖိုးဆင္ကား လူခြန္လည္း ေဆာင္ၿပီးၿပီ။ ေျမခြန္လည္း ေဆာင္ၿပီးၿပီ။ ဖဲဝိုင္း ေထာင္သူလည္း မဟုတ္။ ဘိန္းတို႕ အရက္ တို႕ကိုလည္း မေရာင္း။ အႀကံရ အိုက္လ်က္ ေန၏။ သို႕ေသာ္ အႀကံကို မေလွ်ာ့။ ဦးဖိုးဆင္မွာ သစ္ပင္ ပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ဝါသနာ ပါ၏ ။ သူ၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ ပန္းၿခံႀကီးကို ခမ္းနားစြာ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္၍ ထားေလသည္။ ယင္း ပန္းၿခံ အတြင္းရွိ ပန္းပင္၊ သစ္ပင္ ကေလး တို႕ကို သာလွ်င္ အရိပ္ တၾကည့္ ၾကည့္ႏွင့္ ေန၏။ ယင္း ဦးဖိုးဆင္၏ ဥယ်ာဥ္မွာ ရြာလမ္း ထဲသို႕ ဆယ္ေပခန္႕ က်ဴးလြန္၍ ေနေလသည္။ သူႀကီးမင္း၏ အခ်က္ ေပၚေပၿပီ။ ဦးဖိုးဆင္သည္ ရြာလမ္းမ အေပၚ၌ က်ဴးလြန္ ေနေၾကာင္းကို အေရးပိုင္ မင္းထံ အစီရင္ ခံစာ ေရးသား ဆက္သြင္း လိုက္၏။ မၾကာမီ အေရးပိုင္ မင္းထံမွ ယင္း က်ဴးလြန္၍ ေနေသာ ေျမေပၚရွိ သစ္ပင္ ပန္းပင္ တို႕ကို ခုတ္ပစ္ရန္ အမိန္႕ ေရာက္ရွိ ေလသည္။
သူႀကီးမင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ ျခင္းကား မေျပာျပ ႏိုင္ၿပီ။ မိမိ အိမ္ဦး ခန္းတြင္ ဆြဲ၍ ထားေသာ ေမာင္းကြဲႀကီးကို အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ထု၏။ ရြာသား သံုးဆယ္ခန္႕ ဓားကိုယ္စီ၊ တုတ္ခၽြန္ ကိုယ္စီႏွင့္ ေရာက္ၾက ေလၿပီ။ သူႀကီးမင္းလည္း ယင္းရြာသား သံုးဆယ္ေက်ာ္ တို႕ႏွင့္ ဥိဖိုးဆင္၏ အိမ္ေရွ႕သို႕ သြား၍ လမ္းတြင္ က်ဴးလြန္၍ ေနေသာ ဥယ်ာဥ္ တြင္းရွိ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ တို႕ကို သိသိညက္ညက္ ေၾကေအာင္ ဖ်က္ဆီး လိုက္ၾက ေလၿပီ။ ဦးဖိုးဆင္က တား၏။ သူႀကီးမင္းက အေရးပိုင္ မင္း၏ အမိန္႕စာကို ျပ၏။ ဦးဖိုးဆင္၏ အသည္းကို ကၽြဲဝင္၍ ခတ္ေလၿပီ။ အဘယ္မွာ အခဲ ေက်ႏိုင္ အံ့နည္း။
တေန႕ေသာ္ ေမာင္ဟန္ႀကီးႏွင့္ မပန္းစိန္ တို႕၏ မဂႆလာေဆာင္ အိမ္တြင္ ဦးဖိုးဆင္၏ သမီး မပန္းေအာင္က သူႀကီးမင္း ဦးေငြလွသည္ မတရားေသာ သူႀကီး၊ ရြာသူ ရြာသား တို႕အား ႏိွပ္စက္ေသာ သူႀကီး၊ ဘိန္းစားေသာ သူႀကီး ဟူ၍ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ကေလး ဆိုလ်က္ ေနေလသည္။ သူႀကီး ကေတာ္ႀကီး ေဒၚရု ၾကားလွ်င္ မခံႏိုင္။ မဂၤလာေဆာင္ အိမ္တြင္ ရန္ပြဲႀကီး စေလ ေတာ့၏ ။ ေဒၚရု၏ အေဒၚ ေတာ္စပ္သူ ေဒၚေရခက္က ထမီ တေတာင္ေလာက္ ျမင့္ကာ သူႀကီးကေတာ္ ဘက္မွ ဝင္၍ ကူ၏။ ဦးဖိုးဆင္၏ တူမ မပန္းရီက မပန္းေအာင္ ဘက္မွ ဝင္၍ ရန္ေတြ႕၏။ ဤ ရန္ပြဲကား မိန္းမေတြ ႏွင့္သာ ကိစၥတံုး မူကား ေကာင္းေလစြ။
ေဟာ ေဟာ၊ သူႀကီးသား ေမာင္ပြားႏွင့္ သူႀကီးတူ ထြန္းတင္တို႕ ေပါက္၍ လာၾက ေလၿပီ။ ေမာင္ပြား လက္ထဲတြင္ ဓားေျမွာင္ႏွင့္၊ ထြန္းတင္ လက္ထဲတြင္ သံတုတ္ႏွင့္။ မိန္းမ အခ်ဳိ႕ မဂႆလာေဆာင္ အိမ္မွ ဆင္း၍ ေျပးၾက ေလၿပီ။ သို႕ေသာ္ မပန္းေအာင္ႏွင့္ မပန္းရီ တို႕ကား ထီပင္ မထီ။ ဂရုပင္ မစိုက္။ အေရးပင္ မလုပ္။ ဆဲၿမဲတိုင္း၊ တုိင္းၿမဲတိုင္း၊ ဆိုၿမဲတိုင္း။ ေမာင္ပြားႏွင့္ ထြန္းတင္တို႕ ေဒၚရု ဘက္မွ ကူ၍ ဆဲၾက ေလၿပီ။ ရြာသားမ်ား မည္သူမွ် မကပ္ ဝံ့ၾက။ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ အေကာင္ေတြ။ မပန္းေအာင္၏ ေယာက်္ား ေမာင္သာအိက အိမ္မွ ေျပးလာ ၿပီးလွ်င္ ထြန္းတင္အား ဓားႏွင့္ ခုတ္ေလၿပီ။ ေမာင္ပြားက သာအိအား ဓားေျမွာင္ႏွင့္ ထိုး၏။ ထြန္းတင္ႏွင့္ သာအိ ႏွစ္ေယာက္သား ပံုလ်က္ လဲက် ေနေလၿပီ။ ေဟာ ဟိုမွာ သာအိညီ ကဇန္းႏွင့္ ဖိုးက်ားတို႕ ေပါက္လာ ၾကၿပီ။ ဆြဲၾက ပါဦး၊ ဆြဲၾက ပါဦး။ သည္တခါ ခက္ေတာ့မည္။ လွံေတြ ကိုယ္စီႏွင့္၊ ဆြဲသူက ဆြဲ၊ ဖက္သူက ဖက္ထား ၾက၏။ မႏိုင္။
ေမာင္ပြား ဘက္မွ ကူညီရန္ ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ထြန္းေမာင္တို႕ ညီအစ္ကိုလည္း မွိန္းႀကီးေတြ ကိုယ္စီႏွင့္။ ခက္ကုန္ၿပီ၊ ခက္ကုန္ၿပီ။ လုပ္ၾကပါဦး။ သူႀကီးကို အေၾကာင္းၾကား မွေပါ့။ သူႀကီးအိမ္မွ ေမာင္းကြဲသံႀကီး ဆူညံ ေနၿပီ။ တရြာလံုး အုတ္အုတ္က်က္က်က္။ သူႀကီးလည္း မႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ဤစစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ေနသလား မေျပာတတ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြ အားလံုး မီးစက္ ကုန္ၾက ေလၿပီ။ အနားအနီး ရြာမ်ား ကပင္ ဆူညံ ေနေသာ အသံႀကီးကို ၾကားၾက ရကုန္၏။ ဤရန္ပြဲ ႀကီးကား မည္မွ် ၾကာမည္ မသိ။ ေနာက္တေန႕၌ တစ္ေပကုလား ရြာသူ ရြာသား၂၀ ခန္႕ ေဆးရံုသို႕ ေရာက္၍ ေနၾက ေလသည္။
တရြာလံုး တိတ္လ်က္ ေနေပၿပီ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝန ေက်ာင္းတြင္ ေမြးထားေသာ ေအာင္နက္၊ ဂ်ိဳကာ၊ အာဝါေဒး စေသာ ေခြးမ်ားလည္း ထမင္း ငတ္ၾက ကုန္၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝန ကိုယ္တိုင္ပင္ ဆြမ္းမဝ တဝသာ ဘုန္းေပးမည္ ဟူေသာ ဓူတင္ကို က်င့္ရေလ၏။ ဆြမ္းပို႕သူ မရွိ။ ဆြမ္းခံ၍ ရသမွ် ႏွင့္သာ တင္းတိမ္ရ ရွာေလ ေတာ့သည္။ အဆိုပါ ရန္ပြဲ ႀကီးကား ရြာသူ ရြာသား တို႕ကိုသာ ထိခိုက္သည္ မဟုတ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝန ကိုပင္ ထိခိုက္ေသာ ဟူ၏။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝန တေပကုလား ရြာသို႕ ေရာက္သည္မွာ သံုးဝါပင္ ရွိေလၿပီ။ ယခုကဲ့သို႕ တခါမွ် ေခါင္းပါးျခင္း မျဖစ္ခဲ့ဖူး။ မိမိ တေပကုလားသို႕ မ႐ကြလာမီ ထိုေက်ာင္းတြင္ ထိုင္ခဲ့ေသာ ဘုန္းႀကီး ဦးဝိဇယ လက္ထက္ေတာ္ အခါက မူကား ရြာသား မ်ားႏွင့္ မသင့္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ပင္ ေခါင္းပါး ခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းကား ဦးဝိဇယ ကိုယ္တိုင္က ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးပိ လုပ္ျခင္း တို႕ျဖင့္ အသက္ ေမြးျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အသက္ ေမြးျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ေဟာေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝိဇနကား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝိဇယ မဟုတ္။ အင္းသား ေတြႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ တရားကို မေဟာ။ တသက္ပတ္လံုး သူတကာ၏ အသက္ မ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ ေနေသာ္လည္း ေသခါနီး ေကာင္းေသာ ေဇာကို ဝင္လိုက္လွ်င္ ေကာင္းရာ သုကတိသို႕ လားရသည္ ဟူ၍ ပံုေတြ၊ ဝတၱဳေတြႏွင့္ ေဟာေလ့ ရွိ၏။ ထိုတရားကို ေဟာၾကားသည့္ ေန႕မွ စ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝိဇန ေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းအုပ္ မနည္းၿပီ။ ကန္ေတာ့ပြဲေတြ မနည္းၿပီ။ ေက်ာင္းသားလည္း မနည္းၿပီ။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဇဝနမွာ တရားေဟာေသာ ေနရာ တြင္သာ ေခတ္ဆန္သည္ မဟုတ္။ ေက်ာင္းသား မ်ားအား စာသင္ ၾကားေသာ ေနရာ တြင္လည္း ေခတ္ဆန္ ေလသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ စိတ္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မျပဳ။ ယင္းတို႕အား လြတ္လပ္စြာ ထား၏။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတက္ ခ်င္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ ႏိုင္၏။ အလွ်င္း ေက်ာင္း မတက္ဘဲ ေနလိုက ေနႏိုင္၏။ သင္းၾကား လိုေသာ စာကို သင္ၾကား ႏိုင္၏။ ထင္သလို ေနႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းတည္း။
ထိုသို႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးထား ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ေလာ။ ေက်ာင္းသားမ်ား ထမင္းဟင္း စားေသာက္ၿပီး ၾကလွ်င္ ေက်ာင္းတြင္ တေယာက္မွ် မရွိ။ တေပကုလားအင္း ထဲတြင္ ေရကူးသူ ကူး၊ ငါးဖမ္းသူ ဖမ္း၊ ဂဏန္း ႏိႈက္သူ ႏိႈက္။ လြတ္လပ္လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသား တေတြ။ အက် လံုခ်ည္ ဆို၍ မကပ္ၾက။ ေခါင္းတံုး ေျပာင္ေျပာင္ ကိုယ္ေရာင္ မည္းမည္း ။ သရဲေလး ေတြႏွင့္ မျခား။ ေဆးျပင္းလိပ္ေတြ ပါးစပ္ထဲ ခဲထား ၾကေသး။ အရြယ္ ကေလး ေတြက ကိုးႏွစ္ ဆယ္ႏွစ္သာ။ ယင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အနက္ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးဆယ္ လြန္ေျမာက္လွ်င္ တေယာက္ တေလ ျမန္မာျပည္ သမၼတ မျဖစ္ဘူး ဟူ၍ မည္သူ ေျပာၾကား အံ့နည္း။
သမၼတ ဆိုသည္မွာ အမ်ား သေဘာတူလွ်င္ ျဖစ္စတမ္း။

[ဂႏၶေလာက၊ ၁၂၉၅ ဝါဆိုလ]

No comments: