Friday, September 14, 2007

Corporate Lesson - 1


တေန႔သ၌ က်ီးတစ္ေကာင္ သည္ သစ္ပင္ျမင့္ႀကီး တစ္ပင္၏ အကိုင္း တစ္ခုတြင္ သစ္ကိုင္းေပၚတြင္ တစ္ေနကုန္ ဘာမွ မလုပ္ပဲ ေအးခ်မ္းစြာ နားေနေလသည္။

ထိုအခိုက္ ေတာအုပ္ထဲ မွ ယုန္တစ္ေကာင္ ထြက္လာၿပီး ေအးခ်မ္းစြာထိုင္ေနသည့္ က်ီးကို ျမင္ေလ၏။

ယုန္က ထိုင္ေနသည့္ က်ီးကို လြန္စြာအားက်လွသျဖင့္ ... "အေဆြက်ီး... ကၽြႏ္ုပ္မွာ တစ္ေနကုန္ ေျပးလႊား ရုန္းကန္ ေနရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္လည္း အသင္ကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းစြာ ထိုင္ေန လို႔ ရမည္ေလာ" ဟုေမးေလ၏။

က်ီးက "အင္း" ဟု တိုတိုတုတ္တုတ္ ေျဖလိုက္၏။

ထို႕ေနာက္ ယုန္လည္း ေျမျပင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေနလိုက္ေလ၏။

မ်ားမၾကာမီ ၀ံပုေလြတစ္ေကာင္ထြက္လာၿပီး ထိုင္ေနသည့္ ယုန္ကို ကိုက္စားလိုက္ေလသည္။


သင္ခန္းစာ။ ။ေအးေအး ထုိင္ေနဖို႔ ဆိုတာက ေနရာျမင့္ျမင့္ မွာ ေရာက္ေနရင္ ကိစၥမရွိဘူး။


No comments: