Monday, April 09, 2007

စိတ္ေနစိတ္ထား မွန္မွ ဥပုသ္ရပါတယ္

ဆပ္ျပာေတာ ့တိုက္ပါရဲ႕
အ၀တ္ကို
ေၾကးထြက္ေအာင္
လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႕
ပြတ္တိုက္မေပးဘူးဆိုရင္
အ၀တ္မျဖဴႏိုင္ပါဘူး

ဘာ၀နာေတြေတာ့ ပြားေနပါရဲ႕
စိတ္ေနစိတ္ထား
မမွန္မကန္ဘူးဆိုရင္လည္း
စိတ္အ၀တ္ မသန္႕စင္ႏိုင္ပါဘူး။
ထုိ႕ေၾကာင့္
ဥပုသ္စစ္စစ္ရလိုသူဟာ
ၾကံဳလာသမွ်အျဖစ္အပ်က္တိုင္း
ဆံုလာသမွ် ပုဂၢါလ္တိုင္းအေပၚ
ေယာနိေသာမနသိကာရ လို႕ေခၚတဲ့
“စိတ္္ထားေကာင္း” နဲ႔
“စိတ္ေကာင္းထား” ႏိုင္ဖို႕လည္း
အထူးသတိျပဳရပါမယ္။
ဘာ၀နာပြားျပီး
စိတ္ထားပုပ္ေနရင္လည္း
ဥပုသ္မရပါဘူး။
တရားအားထုတ္ျပီး
စိတ္ထားယုတ္မာေနရင္
ဥပုသ္မရပါဘူး။


အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ )

No comments: