Sunday, July 30, 2006

့ခ်ီေဂြဗားရား


အရာရာကိုစြန္႔ကာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုအတြက္ တစ္သက္တာလံုး အံ့ဖြယ္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားခဲ့။
က်ဴးဘား တြင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္။ အႏိုင္ရ။ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔ တြင္ အေရးပါေသာ အာဏာမ်ားကို ရခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးဘားမွ ထြက္ခြာခဲ့။
ကြန္ဂို ႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ျပန္၊ ၄င္းႏိုင္ငံအတြက္ ထပ္တိုက္ေပးခဲ့။
ေနာက္ ဘိုလီးဗီးယား သိုထပ္သြားျပန္၊ ဘိုလီးဗီးယား တြင္ေနာက္ဆံုး တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ရင္း အသက္စြန္႔ခဲ့။

No comments: