Wednesday, August 09, 2006

ပုဂံေခာတ္က ေျမေစ်း

ပုဂံေခာတ္ တံုးက ဘုရားတည္ခ်င္ရင္ ဘယ္သူမဆို (မင္းေဆြမင္းမိ်ဳး ေတြေရာ) ပိုင္ရွင္ဆီကေန တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး ေျမ၀ယ္ရတယ္။ အိမ္ပြဲစားေတြ(အသည္) ေတြ ကို အကိ်ဳးေဆာင္ခေပးရတယ္။ ေကၽြးေမြးရတယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ နဲ႔ လူသက္ေသေတြနဲ႔။ ဘုရားတည္ရင္လည္း ကၽြန္ေတြနဲ႔ ေဆာက္တာမဟုတ္ပါ။ အလုပ္လုပ္စဥ္ လုပ္သားဖို႔ ေနရာေပးရတယ္။ လက္ခေတြ တန္ရာတန္ေၾကး ေပးရတယ္။ Bonus အျဖစ္ ဆင္ျမင္း ပုဆိုး ဖ်င္ ေတြေပးၾကရတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ထမင္းခ်က္စားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ စပါး ဆန္ဖြပ္ေပးရတယ္။ ပညာရွင္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထားတယ္၊ ေကၽြးေမြးတယ္၊ ဒီ ေက်ာက္စာ မွာ နဲနဲဖတ္ၾကည့္ပါ။ေက်ာက္စာ (၂၆၄) အတုိင္း ေျပာမယ္ (၉၃)။ ပုဂံေခတ္ကုန္ခါနီးေလာက္မွာ ဒဗယင္နားက သာ၆၀္ (ေသာလူမ်ိဳး၊ ကဒူးလူမ်ိဳး) ေတြက ေျမပယ္ ၁၀၀၀ ေရာင္းတယ္၊ တရုတ္ေပႅမင္ရဲ႔ အဖြာ၊ ဖြာဇဂၤဝ မင္းဝုိင္း မင္းနန္သူေက်ာင္းမွာာ ေျမလိုခ်င္လုိ႔ ဝယ္တယ္။ အဖြားေစာရဲ႔ အလႈေတာ္ေငြကုိ စတုရဂၤဗုိလ္ ဥကၠဌ လုပ္တဲ့ ဘ႑ာေတာ္ထိန္းအဖြဲ႔နဲ႔ ထားခဲ့ၿပီး အဖြားက နတ္ရြာစံသြားၿပီလုိ႔ ခန္းမွန္းရတယ္။ ပယ္တေထာင္ကုိ ကႅ်ပ္တေထာင္နဲ႔ ေစ်းျဖတ္ၿပီးသား၊ အသည္ ဘုမၼေခၾတ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ သာ၆ဝ္ သံဗ်င္ ကလန္နဲ႔ အသည္ကုိးေယာက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔မွာ ေငြလက္ခံတယ္။ သာ၆ဝ္ ေတြရဲ႔ က်ားသူႀကီးေျမး ငဝံခင္သင္က စတုရဂၤဗိုလ္ကို ေျမအပ္ရမယ္။ သာ၆ဝ္ေတြကို အဲဒီအခါမွာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ အဝတ္အထည္ေပးဖုိ႔ ေငြေတာ္နဲ႔ ဝယ္ရတယ္။ လူ႔အဆင့္အတန္းလုိက္ၿပီး ဘုမၼေခၾတလုိ ပုဂၢဳိလ္ဖုိ႔ ၃၅ ကႅ်ပ္တန္က တခ်ိဳ႔ကုိ ၁ ကႅ်ပ္တန္အထိ ေပးရတယ္။ လူ ၄ ဦး ထပ္တုိးတယ္။ ငဝံခင္သင္ရဲ႔ အေဖာ္ (ခ်င္) ေတြလည္း ေပးရတယ္။ ထမင္းစားေသာက္ပြဲအတြက္ ဆန္ဖုိး ၅၄ ကႅ်ပ္၊ သိယ္ဖုိး ၂.၂၅၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တုိင္း သိယ္ဖုိဝ္ သာဖုိဝ္ ကုန္စၿမဲပါ (၉၄)။ ဒီလုိ အလီလီစရိတ္ကုိ ေပါင္းလုိက္ရင္ ၁၃၇ ၁/၄ ကႅ်ပ္ဟာ ဝယ္ေစ်း ၁၀၀၀ အျပင္ ကုန္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ေငြခ်ိန္တဲ့အခါ သစ္သီးခ်ိန္ခြင္ထက္ တစိတ္အေလးပုိတယ္ အႀကိမ္တဆယ္ ခ်ိန္ရတယ္။ ပုဂံမင္းနန္သူ ေက်ာင္းေတာ္ေရွ႔မွာ ေငြေခ်ေတာ့ သိျမင္သူ ေျခာက္ေယာက္ထဲမွာာ မႈးႀကီး၊ မတ္ႀကီးနဲ႔ ေငြတုိက္စုိး မင္ခ်င္ဘ႑ာလည္း ပါတယ္ (၉၅)။
ေရွးျမန္မာတို႔ ၀မ္းစာရွာပံု (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

No comments: