Sunday, September 03, 2006

lau shu ai da mi (KoREan version)


lau shu ai da mi ရဲ႔ ကိုရီးယား drama version ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းစရာ ဇာတ္လမ္းေလးပါ။ ေကာင္မေလးက မ်က္မျမင္ပါ။ ေကာင္ေလးက သစ္ပင္ပန္းပင္ေတြပို႔တဲ့ အညတရေကာင္ေလး၊ ရုပ္ကလဲဆိုး၊ ၀လဲ၀၊ ဖက္တီးေလးေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ဖက္တီးေလးက မ်က္မျမင္ေကာင္မေလးကို ခ်စ္မိသြားတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါနဲ႔သူတို႔ ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားၾကၿပီး တစ္ရက္မွာ ေကာင္မေလးကို ကား၀င္တိုက္တယ္။ ဖက္တီးေလးက ေပြ႔ခီ်ၿပီး ေဆးရံုကို ပို႔တယ္။ ခ်စ္သူေကာင္မေလး အတြက္ ေသာကေတြျဖစ္လြန္းလို႔ ၾကြက္ကေလးျဖစ္သြားတယ္။ အျခားတစ္ဘက္မွာ ေကာင္မေလးက ကံေကာင္းစြာ မ်က္စိျပန္ျမင္သြားတယ္။ ကုေပးတဲ့ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ဆရာ၀န္က လဲ ေကာင္မေလးကို ေမတၱာရွိသြားတယ္။ ေကာင္မေလးကို ခ်စ္ေရးဆိုတယ္။ ဒါနဲ႔သူတို႔လည္း ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္မေလးက ၾကြက္ကေလးတစ္ေကာင္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ရလာတယ္။ အဲဒီၾကြက္ကေလးဟာ ဖက္တီးေလးေပါ့။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ ေကာင္မေလးက ဆရာ၀န္နဲ႔လက္ထပ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကြက္ကေလးကို လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ ၾကြက္ကေလးက အေ၀းကို ထြက္ေျပးသြားတယ္။

1 comment:

Anonymous said...

why did the girl fell in love with
the doctor?
She already have lover...why?why?why? :(